Kontaktujte nás:
 573 342 081  biolab@labkm.cz
LAB KM s.r.o.
Průtoková cytometrie
LAB KM s.r.o.
LAB KM s.r.o.
LAB KM s.r.o.
LAB KM s.r.o.
22.11.2022
Úprava referenčních mezí pro bilirubin přímý

17.10.2022
Nová verze č. 15 Laboratorní příručky

12.09.2022
OBNOVA PŘÍSTROJOVÉ TECHNIKY V LABORATOŘI

09.08.2022
OBNOVA PŘÍSTROJOVÉ TECHNIKY V LABORATOŘI

20.07.2022
Úprava referenčních mezí u vyšetření karbamazepin

Zobrazit obsah aktualit


Před odběrem biologického materiálu

Příprava pacienta před odběrem materiálu je důležitá pro spolehlivost vydávaných laboratorních výsledků. Pro většinu biochemických vyšetření se doporučuje odběr krve v ranních hodinách a nalačno. Není doporučeno provádět odběr po noční aktivitě nebo po vydatném jídle. Termínem "nalačno" se rozumí, že pacient cca 10 hodin před odběrem nejí. Lačnění nad 12 hodin je nevhodné, kratší lačnění než 8 hodin je nedostatečné. Po dobu lačnění se nedoporučuje kouřit a požívat alkoholické nápoje. Je vhodné před odběrem vypít neslazené tekutiny, abychom vyloučili dehydrataci pacienta (např. neslazený černý čaj, voda, neochucená minerálka). Je doporučeno, aby byl pacient  před odběrem v relativním klidu, vyjma testů, u kterých je fyzická zátěž doporučená. 

Některá laboratorní vyšetření vyžadují speciální přípravu, jako například: dodržování diety, omezení příjmu některých potravin, vysazení určené medoikace apod.. Pro tyto účely jsou vypracovány zvláštní pokyny, kterými je třeba se řídit.