Kontaktujte nás:
 573 342 081  biolab@labkm.cz
LAB KM s.r.o.
Průtoková cytometrie
LAB KM s.r.o.
LAB KM s.r.o.
LAB KM s.r.o.
LAB KM s.r.o.
22.11.2022
Úprava referenčních mezí pro bilirubin přímý

17.10.2022
Nová verze č. 15 Laboratorní příručky

12.09.2022
OBNOVA PŘÍSTROJOVÉ TECHNIKY V LABORATOŘI

09.08.2022
OBNOVA PŘÍSTROJOVÉ TECHNIKY V LABORATOŘI

20.07.2022
Úprava referenčních mezí u vyšetření karbamazepin

Zobrazit obsah aktualit


Vybrané skupiny vyšetření a screeningy

 

Hepatologický blok

PT dle Quicka, ALT, AST, bilirubin celkový, bilirubin volný, ALP, GGT (GMT), CHE, albumin, anti HAV celkové, HbsAg, anti HCV, Cu,  Fe, feritin

Monitoring pacienta léčeného pro osteopatii

Ca celkový v séru, odpad Ca močí, P v séru,  ALP, PTH, osteokalcin, CTx (beta- CrossLaps)           

Monitoring pacienta léčeného pro chronické renální selhání

ionty, močovina, kreatinin, Ca, P, ALP, albumin, LDL, HDL, triglyceridy, kyselina močová

Předoperační vyšetření

močový sediment, KO + dif, CRP, ionty, močovina, kreatinin, glukóza, ALT, AST, celkový bilirubin, ALP

Screening vrozených vývojových vad

Paleta vyšetření zahrnuje stanovení choriogonadotropinu (HCG) a alfa-1-fetoproteinu (AFP) v graviditě mezi 15. až  20. týdnem těhotenství.
Na žádance je nutno uvést údaje - váha pacientky, datum narození ženy, datum poslední menstruace, týden těhotenství, gestační stáří ultrazvukem, IDDM, počet plodů, datum odběru vzorku.

Záchyt diabetu

glykémie lačná, glykémie po jídle, glykovaný hemoglobin, C- peptid, mikroalbuminurie (při DM 2. typu při stanovení diagnózy, při DM 1. typu až po 5 letech trvání)