Kontaktujte nás:
 573 342 081  biolab@labkm.cz
LAB KM s.r.o.
Průtoková cytometrie
LAB KM s.r.o.
LAB KM s.r.o.
LAB KM s.r.o.
LAB KM s.r.o.
20.07.2022
Úprava referenčních mezí u vyšetření karbamazepin

18.07.2022
Omezení provozu na pracovišti v Bystřici pod Hostýnem

03.05.2022
Změna firemních e-mailových adres

10.01.2022
Nová verze č. 14 Laboratorní příručky

05.10.2018
Upozornění pro lékaře ohledně vyšetření FT4

Zobrazit obsah aktualit


Aktuality

20.07.2022 Úprava referenčních mezí u vyšetření karbamazepin Referenční meze pro karbamazepin byly upraveny následovně: 4 - 12 mg /l (původní meze byly 4-8 mg/l). V Laboratorní příručce bude údaj opraven při dalším novém vydání příručky.
18.07.2022 Omezení provozu na pracovišti v Bystřici pod Hostýnem Ve dnech 25.7. - 29.7. a dále 15.8. - 19.8. 2022 bude provoz na pracovišti v Bystřici pod Hostýnem omezen na dobu od 6.30 - 8.30 hod. Děkujeme za pochopení.
03.05.2022 Změna firemních e-mailových adres Dovolujeme si Vám oznámit změny ve firemních e-mailových adresách. Adresa biolab@knet.cz je nově nahrazena adresou: biolab@labkm.cz a dále adresa kvalita.biolab@knet je nově nahrazena adresou: kvalita.biolab@labkm.cz
10.01.2022 Nová verze č. 14 Laboratorní příručky Od 10.1. 2022 je platná nová verze Laboratorní příručky. Změna v dokumentu je na str. 22, kde došlo k úpravám v tabulce kritických hodnot s povinností hlášení lékaři u biochemických vyšetření. Tabulka kritických hodnot u hematologických vyšetření na str. 23 zůstává beze změny. Dále jsou v příručce drobné změny týkající se stability analytů ve vzorcích tak, aby údaje uvedené v příručce byly v souladu s údaji výrobců reagencií.
05.10.2018 Upozornění pro lékaře ohledně vyšetření FT4 Od 5.10. 2018 došlo ke změně reagenčního setu pro vyšetření FT4. Pro tuto novou generaci FT4 uvádí výrobce interferenci u vzorků pacientů, kteří podstupují léčbu vysokými dávkami biotinu. Vzorky krve pro vyšetření FT4 by neměly být odebírány pacientům léčeným dávkami biotinu ˃ 5 mg biotinu/den dříve, než nejméně 8 hodin po poslední aplikaci biotinu.