Kontaktujte nás:
 573 342 081  biolab@labkm.cz
LAB KM s.r.o.
Průtoková cytometrie
LAB KM s.r.o.
LAB KM s.r.o.
LAB KM s.r.o.
LAB KM s.r.o.
10.05.2022
Omezení provozu na pracovišti v Bystřici pod Hostýnem

03.05.2022
ZMĚNA FIREMNÍCH E-MAILOVÝCH ADRES

10.01.2022
Nová verze č. 14 Laboratorní příručky

21.02.2020
Změna v interpretaci vyšetření Anti-HAV total

05.10.2018
Upozornění pro lékaře ohledně vyšetření FT4

Zobrazit obsah aktualit


Aktuality

10.05.2022 Omezení provozu na pracovišti v Bystřici pod Hostýnem Ve dnech 19.5. a 20.5. 2022 bude provoz na pracovišti v Bystřici pod Hostýnem omezen na dobu od 7.30 - 8.45 hod. Děkujeme za pochopení.
03.05.2022 ZMĚNA FIREMNÍCH E-MAILOVÝCH ADRES Dovolujeme si Vám oznámit změny ve firemních e-mailových adresách. Adresa biolab@knet.cz je nově nahrazena adresou: biolab@labkm.cz a dále adresa kvalita.biolab@knet je nově nahrazena adresou: kvalita.biolab@labkm.cz
10.01.2022 Nová verze č. 14 Laboratorní příručky Od 10.1. 2022 je platná nová verze Laboratorní příručky. Změna v dokumentu je na str. 22, kde došlo k úpravám v tabulce kritických hodnot s povinností hlášení lékaři u biochemických vyšetření. Tabulka kritických hodnot u hematologických vyšetření na str. 23 zůstává beze změny. Dále jsou v příručce drobné změny týkající se stability analytů ve vzorcích tak, aby údaje uvedené v příručce byly v souladu s údaji výrobců reagencií.
21.02.2020 Změna v interpretaci vyšetření Anti-HAV total Dovolujeme si Vás upozornit na změnu v uvádění výsledků u vyšetření Anti- HAV total. Doposud byly výsledky uváděny kvantitativně s jednotkou IU/l (s referenční hodnotou 20 IU/l). Od dnešního data je výsledek uváděn kvalitativně pouze jako POZITIVNÍ X NEGATIVNÍ. Výhodou je jasnější a jednoznačná interpretace. POZITIVNÍ výsledek indikuje probíhající nebo prodělanou infekci virem hepatitidy A nebo přítomnost protilátek po očkování proti hepatitidě A.
05.10.2018 Upozornění pro lékaře ohledně vyšetření FT4 Od 5.10. 2018 došlo ke změně reagenčního setu pro vyšetření FT4. Pro tuto novou generaci FT4 uvádí výrobce interferenci u vzorků pacientů, kteří podstupují léčbu vysokými dávkami biotinu. Vzorky krve pro vyšetření FT4 by neměly být odebírány pacientům léčeným dávkami biotinu ˃ 5 mg biotinu/den dříve, než nejméně 8 hodin po poslední aplikaci biotinu.