Kontaktujte nás:
 573 342 081  biolab@labkm.cz
LAB KM s.r.o.
Průtoková cytometrie
LAB KM s.r.o.
LAB KM s.r.o.
LAB KM s.r.o.
LAB KM s.r.o.
22.11.2022
Úprava referenčních mezí pro bilirubin přímý

17.10.2022
Nová verze č. 15 Laboratorní příručky

12.09.2022
OBNOVA PŘÍSTROJOVÉ TECHNIKY V LABORATOŘI

09.08.2022
OBNOVA PŘÍSTROJOVÉ TECHNIKY V LABORATOŘI

20.07.2022
Úprava referenčních mezí u vyšetření karbamazepin

Zobrazit obsah aktualit


Aktuality

22.11.2022 Úprava referenčních mezí pro bilirubin přímý Meze pro bilirubin přímý (konjugovaný) se mění z hodnoty ≤ 3,4 µmol/l na novou hodnotu ≤ 5 µmol/l. Tato změna je zapracována v aktualizované Laboratorní příručce, vydání č.16, uvedené na těchto stránkách.
17.10.2022 Nová verze č. 15 Laboratorní příručky Od 17.10. 2022 je v platnosti nová verze Laboratorní příručky. V dokumentu je oprava týkající se nové e-mailové adresy laboratoře z původní biolab@knet.cz na novou biolab@labkm.cz. Seznam a popis vyšetření jsou upraveny tak, aby v nich nefigurovala vyšetření, která laboratoř již neprovádí: teofilin, CK-MB a fenytoin. Dále jsou v příručce drobné změny týkající se stability analytů ve vzorcích, aby údaje uvedené v příručce byly v souladu s údaji výrobců reagencií.
12.09.2022 OBNOVA PŘÍSTROJOVÉ TECHNIKY V LABORATOŘI V září 2022 došlo v laboratoři k další změně přístrojového vybavení. Modulární systém firmy Roche byl nahrazen systémem COBAS PRO, taktéž od Roche. Jsou na něm prováděna základní biochemická vyšetření v séru a v moči a frekventovaná imunochemická stanovení.
OBNOVA ANALYTICKÉHO SYSTÉMU NEMÁ ŽÁDNÝ DOPAD NA VÝSLEDKY VYŠETŘENÍ. NEDOŠLO ANI KE ZMĚNĚ REFERENČNÍCH MEZÍ.
09.08.2022 OBNOVA PŘÍSTROJOVÉ TECHNIKY V LABORATOŘI V laboratoři došlo během léta k obnovení přístrojové techniky. Jedná se o nový analyzátor COBAS PURE od firmy Roche. Nyní jsou na něm prováděna tato vyšetření v séru: apolipoprotein A-1, apolipoprotein B, C3c komplement, C4 komplement, c cystatin C, glyk. hemoglobin, Mg, IgA, IgG, IgM, karbamazepin, Li, valproát ,Anti- CCP, CA 19-9, CA 15-3, CA 125, CEA, HE4, 25-hydroxyvitamin D, fPSA, P1 NP, myoglobin,digoxin, NT pro BNP, β-CrossLaps, PTH a vyšetření v moči: albumin, celková bílkovina.
OBNOVA ANALYTICKÉHO SYSTÉMU NEMÁ ŽÁDNÝ DOPAD NA VÝSLEDKY VYŠETŘENÍ. NEDOŠLO ANI KE ZMĚNĚ REFERENČNÍCH MEZÍ.
20.07.2022 Úprava referenčních mezí u vyšetření karbamazepin Referenční meze pro karbamazepin byly upraveny následovně: 4 - 12 mg /l (původní meze byly 4-8 mg/l). V Laboratorní příručce bude údaj opraven při dalším novém vydání příručky.
03.05.2022 Změna firemních e-mailových adres Dovolujeme si Vám oznámit změny ve firemních e-mailových adresách. Adresa biolab@knet.cz je nově nahrazena adresou: biolab@labkm.cz a dále adresa kvalita.biolab@knet je nově nahrazena adresou: kvalita.biolab@labkm.cz
05.10.2018 Upozornění pro lékaře ohledně vyšetření FT4 Od 5.10. 2018 došlo ke změně reagenčního setu pro vyšetření FT4. Pro tuto novou generaci FT4 uvádí výrobce interferenci u vzorků pacientů, kteří podstupují léčbu vysokými dávkami biotinu. Vzorky krve pro vyšetření FT4 by neměly být odebírány pacientům léčeným dávkami biotinu ˃ 5 mg biotinu/den dříve, než nejméně 8 hodin po poslední aplikaci biotinu.