Kontaktujte nás:
 573 342 081  biolab@labkm.cz
LAB KM s.r.o.
Průtoková cytometrie
LAB KM s.r.o.
LAB KM s.r.o.
LAB KM s.r.o.
LAB KM s.r.o.
22.11.2022
Úprava referenčních mezí pro bilirubin přímý

17.10.2022
Nová verze č. 15 Laboratorní příručky

12.09.2022
OBNOVA PŘÍSTROJOVÉ TECHNIKY V LABORATOŘI

09.08.2022
OBNOVA PŘÍSTROJOVÉ TECHNIKY V LABORATOŘI

20.07.2022
Úprava referenčních mezí u vyšetření karbamazepin

Zobrazit obsah aktualit


Biochemická vyšetření

 

Jednotlivá vyšetření ze seznamu jsou  popsána v Laboratorní příručce LAB KM s.r.o.

Otevřít Laboratorní příručku ver. 11

A

 • AFP - alfa-1-fetoprotein
 • ALT - alaninaminotransferáza
 • Albumin (v séru)
 • Albumin (v moči)
 • Amyláza alfa celková (v séru)
 • Amyláza alfa celková (v moči)
 • ALP - fosfatáza celková
 • Anti- CCP (anti- cyklický citrulinovaný peptid)
 • Anti- HAV total
 • Anti- HAV IgM
 • Anti- HBc total
 • Anti- HBc IgM
 • Anti- HBe
 • Anti- HBs
 • Anti- HCV
 • HIV (HIV- antigen 1 p24, anti- HIV 1,0,2) 
 • Anti- TG (anti- thyroglobulin)
 • Anti- TPO (anti- thyroid peroxidáza) 
 • Anti- TSHR  (protilátky proti
 • receptoru TSH)
 • Apolipoprotein A-1
 • Apolipoprotein B
 • ASLO - antistreptolysin O
 • AST- aspartataminotransferáza

B

 • Bilirubin celkový
 • Bilirubin konjugovaný

C

 • C3 složka komplementu
 • C4 složka komplementu
 • CA 72-4 (antigen karcinomu 72-4)
 • CA 19-9 (uhlohydrátový antigen 19-9)
 • CA 15-3 (antigen karcinomu 15-3)
 • CA 125 (antigen karcinomu 125)
 • CYFRA 21-1 (fragment cytokeratinu 19)
 • CEA- karcinomembryonální antigen
 • Celková bílkovina (v séru)
 • Celková bílkovina (v moči)
 • CK - kreatinkináza celková
 • C-peptid
 • CRP (C reaktivní protein)
 • Cystatin C

D

 • Digoxin
 • Draslík (v séru)
 • Draslík (v moči)

E

 • Estradiol

F

 • Feritin
 • Fosfát (v séru)
 • Fosfát (v moči)
 • FSH - folikulostimulační hormon

G

 • Glukóza (v séru)
 • Glukóza (v moči)
 • Glykovaný hemoglobinHbA1C
 • GGT (GMT) - gamaglutamyltransferáza

H

 • HBeAg- antigen E hepatitidy B 
 • HBsAg - australský antigen
 • HCG- choriogonandotropin celkový
 • Homocystein
 • Hořčík (v séru, v moči)
 • HE4 - lidský epididymální protein 4

CH

 • Chloridy (v séru)
 • Chloridy (v moči)
 • Cholesterol celkový
 • Cholesterol HDL
 • Cholesterol LDL
 • Cholinesterasa

I

 • IgA - imunoglobulin A
 • IgE - imunoglobulin E
 • IgG - imunoglobulin G
 • IgM - imunoglobulin M

K

 • Kalcitonin
 • Karbamazepin
 • Kreatinin (v séru)
 • Kreatinin (v moči)
 • Kortizol (v séru)
 • Kortizol volný (ve slinách)
 • Kyselina listová (Folát)
 • Kyselina močová (v séru)
 • Kyselina močová (v moči)

L

 • LDH - laktátdehydrogenáza
 • LH - luteinizační hormon
 • Lithium

M

 • Moč - chemické  vyšetření
 • Moč - sediment mikroskopicky
 • Moč - Hamburgerův sediment
 • Močovina (v séru)
 • Močovina (v moči)
 • Myoglobin

N

 • NT pro BNP - natriuretický peptid

O

 • Osteokalcin

P

 • Parathormon
 • P1NP total
 • Phenytoin
 • Prolaktin
 • Progesteron
 • PSA - prostatický specifický antigen
 • fPSA - prostatický specifický antigen volný

R

 • Revmatoidní faktor

S

 • SÉROVÉ INDEXY (neúčtuje se)
 • Sodík (v séru)
 • Sodík (v moči)
 • SHBG - pohlavní hormon vážící globulin
 • Syphilis - celkové protilátky proti Treponema pallidum
 • RPR netreponemový test

T

 • T3 - Trijodtyronin celkový
 • FT3 - Trijodtyronin volná frakce
 • T4 - Tyroxin celkový
 • FT4 - Tyroxin volná frakce
 • Telopeptid kolagenu CTx-ß
 • (ß - CrossLaps)
 • Testosteron
 • Thyreoglobulin
 • Transferin
 • Triglyceridy
 • TSH - Thyreotropin
 • Troponin T

V

 • Valproová kyselina 
 • Vápník celkový (v séru)
 • Vápník celkový (v moči)
 • Vazebná kapacita železa:
 •       UIBC - nenasycená
 •       TIBC - celková
 • Vitamín B12
 • 25- hydroxyvitamin D

Z

 • Železo