Kontaktujte nás:
 573 342 081  biolab@labkm.cz
LAB KM s.r.o.
Průtoková cytometrie
LAB KM s.r.o.
LAB KM s.r.o.
LAB KM s.r.o.
LAB KM s.r.o.
29.05.2024
Nová Laboratorní příručka, vydání č.19

22.05.2024
změna jednotek a referenčních mezí u vyšetření PTH a FOLÁT

20.05.2024
PSA screening

18.04.2024
vyšetření LP(a) - lipoprotein (a)

09.04.2024
Nový výpočetní vztah pro FIB4 index

Zobrazit obsah aktualit


Biochemická vyšetření

 

Jednotlivá vyšetření ze seznamu jsou  popsána v Laboratorní příručce LAB KM s.r.o.

Otevřít Laboratorní příručku ver. 11

A

 • AFP - alfa-1-fetoprotein
 • ALT - alaninaminotransferáza
 • Albumin (v séru)
 • Albumin (v moči)
 • Amyláza alfa celková (v séru)
 • Amyláza alfa celková (v moči)
 • ALP - fosfatáza celková
 • Anti- CCP (anti- cyklický citrulinovaný peptid)
 • Anti- HAV total
 • Anti- HAV IgM
 • Anti- HBc total
 • Anti- HBc IgM
 • Anti- HBe
 • Anti- HBs
 • Anti- HCV
 • HIV (HIV- antigen 1 p24, anti- HIV 1,0,2) 
 • Anti- TG (anti- thyroglobulin)
 • Anti- TPO (anti- thyroid peroxidáza) 
 • Anti- TSHR  (protilátky proti
 • receptoru TSH)
 • Apolipoprotein A-1
 • Apolipoprotein B
 • ASLO - antistreptolysin O
 • AST- aspartataminotransferáza

B

 • Bilirubin celkový
 • Bilirubin konjugovaný

C

 • C3 složka komplementu
 • C4 složka komplementu
 • CA 72-4 (antigen karcinomu 72-4)
 • CA 19-9 (uhlohydrátový antigen 19-9)
 • CA 15-3 (antigen karcinomu 15-3)
 • CA 125 (antigen karcinomu 125)
 • CYFRA 21-1 (fragment cytokeratinu 19)
 • CEA- karcinomembryonální antigen
 • Celková bílkovina (v séru)
 • Celková bílkovina (v moči)
 • CK - kreatinkináza celková
 • C-peptid
 • CRP (C reaktivní protein)
 • Cystatin C

D

 • Digoxin
 • Draslík (v séru)
 • Draslík (v moči)

E

 • Estradiol

F

 • Feritin
 • Fosfát (v séru)
 • Fosfát (v moči)
 • FSH - folikulostimulační hormon
 • FIB4 index (výpočetní vztah)

G

 • Glukóza (v séru)
 • Glukóza (v moči)
 • Glykovaný hemoglobinHbA1C
 • GGT (GMT) - gamaglutamyltransferáza

H

 • HBeAg- antigen E hepatitidy B 
 • HBsAg - australský antigen
 • HCG- choriogonandotropin celkový
 • Homocystein
 • Hořčík (v séru, v moči)
 • HE4 - lidský epididymální protein 4

CH

 • Chloridy (v séru)
 • Chloridy (v moči)
 • Cholesterol celkový
 • Cholesterol HDL
 • non-HDL cholesterol
 • Cholesterol LDL
 • Cholinesterasa

I

 • IgA - imunoglobulin A
 • IgE - imunoglobulin E
 • IgG - imunoglobulin G
 • IgM - imunoglobulin M

K

 • Kalcitonin
 • Karbamazepin
 • Kreatinin (v séru)
 • Kreatinin (v moči)
 • Kortizol (v séru)
 • Kortizol volný (ve slinách)
 • Kyselina listová (Folát)
 • Kyselina močová (v séru)
 • Kyselina močová (v moči)

L

 • LDH - laktátdehydrogenáza
 • LH - luteinizační hormon
 • Lp(a) - Lipoprotein (a)
 • Lithium

M

 • Moč - chemické  vyšetření
 • Moč - sediment mikroskopicky
 • Moč - Hamburgerův sediment
 • Močovina (v séru)
 • Močovina (v moči)
 • Myoglobin

N

 • NT pro BNP - natriuretický peptid

O

 • Osteokalcin

P

 • Parathormon
 • P1NP total
 • Phenytoin
 • Prolaktin
 • Progesteron
 • PSA - prostatický specifický antigen
 • fPSA - prostatický specifický antigen volný

R

 • Revmatoidní faktor

S

 • SÉROVÉ INDEXY (neúčtuje se)
 • Sodík (v séru)
 • Sodík (v moči)
 • SHBG - pohlavní hormon vážící globulin
 • Syphilis - celkové protilátky proti Treponema pallidum
 • RPR netreponemový test

T

 • T3 - Trijodtyronin celkový
 • FT3 - Trijodtyronin volná frakce
 • T4 - Tyroxin celkový
 • FT4 - Tyroxin volná frakce
 • Telopeptid kolagenu CTx-ß
 • (ß - CrossLaps)
 • Testosteron
 • Thyreoglobulin
 • Transferin
 • Triglyceridy
 • TSH - Thyreotropin
 • Troponin T

V

 • Valproová kyselina 
 • Vápník celkový (v séru)
 • Vápník celkový (v moči)
 • Vazebná kapacita železa:
 •       UIBC - nenasycená
 •       TIBC - celková
 • Vitamín B12
 • 25- hydroxyvitamin D

Z

 • Železo