Kontaktujte nás:
 573 342 081  biolab@labkm.cz
LAB KM s.r.o.
Průtoková cytometrie
LAB KM s.r.o.
LAB KM s.r.o.
LAB KM s.r.o.
LAB KM s.r.o.
22.11.2022
Úprava referenčních mezí pro bilirubin přímý

17.10.2022
Nová verze č. 15 Laboratorní příručky

12.09.2022
OBNOVA PŘÍSTROJOVÉ TECHNIKY V LABORATOŘI

09.08.2022
OBNOVA PŘÍSTROJOVÉ TECHNIKY V LABORATOŘI

20.07.2022
Úprava referenčních mezí u vyšetření karbamazepin

Zobrazit obsah aktualit


Laboratorní vyšetření

 •        stanovení základních biochemických parametrů
 •        hematologická a koagulační vyšetření
 •        imunoanalytická vyšetření
 •        vyšetření moče a močového sedimentu
 •        biochemická vyšetření kostního metabolismu
 •        vyšetření metodou  průtokové cytometrie
 •        screening vrozených vývojových vad
 •        funkční testy - především vyšetření glukózové tolerance

 

Další činnosti laboratoře

 •        odběry vzorků biologického materiálu pro vyšetření
 •        poskytování souprav pro odběr materiálu zákazníkům
 •        konzultační služby a poradenská činnost při výběru, zajištění preanalytických podmínek a k výsledkům vyšetření
 •        poskytování služeb veterinárním lékařům
 •        svoz materiálu prostřednictvím svozové služby organizace
 •        distribuce výsledků vyšetření

 

Žádosti o vyšetření - samoplátci

Laboratoř poskytuje služby i žadatelům o vyšetření - samoplátcům. Cena vyšetření pro samoplátce je dána dle bodové hodnoty vyšetření v platném Seznamu výkonů. Ceník poskytne laboratoř na požádání.
Laboratoř neposkytuje samoplátcům anonymní vyšetření!