Kontaktujte nás:
 573 342 081  biolab@labkm.cz
LAB KM s.r.o.
Průtoková cytometrie
LAB KM s.r.o.
LAB KM s.r.o.
LAB KM s.r.o.
LAB KM s.r.o.
22.11.2022
Úprava referenčních mezí pro bilirubin přímý

17.10.2022
Nová verze č. 15 Laboratorní příručky

12.09.2022
OBNOVA PŘÍSTROJOVÉ TECHNIKY V LABORATOŘI

09.08.2022
OBNOVA PŘÍSTROJOVÉ TECHNIKY V LABORATOŘI

20.07.2022
Úprava referenčních mezí u vyšetření karbamazepin

Zobrazit obsah aktualit


Hematologická vyšetření

 

Jednotlivá vyšetření ze seznamu jsou  popsána v Laboratorní příručce LAB KM s.r.o.

Otevřít Laboratorní příručku ver. 11

Krevní obraz a diferenciální počet

 • Počet erytrocytů
 • Hematokrit
 • Hemoglobin
 • Střední objem erytrocytu (MCV)
 • Distribuční šíře erytrocytů (RDW - CV)
 • Střední hmotnost hemoglobinu v erytrocytu (MCH)
 • Střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytech (MCHC)
 • Počet leukocytů
 • Počet trombocytů
 • Střední objem trombocytů (MPV)
 • Diferenciální počet leukocytů
 • Retikulocyty

 

Koagulační vyšetření

 • aPTT- aktivovaný parciální tromboplastinový test
 • D- Dimery
 • Fibrinogen
 • Protrombinový test (Quick)